Jdi na obsah Jdi na menu
 


BLÁZINEC V HLAVĚ - projekt 2019

 BDS®  chystá novou sezónu. Objeví se zde dvě francouzské klasické konverzační  aktovky G. Courtelina v úpravě Jiřího Krejčíka a Martina Učíka a nová faustovská maňásková truchlohra "Do pekla ne!" napsaná pro Národní divadlo, které ji nikdy hrát nebude. Je to tak na padesát procent. Já bych chtěl, ale oni ne. 

Dále budeme obohacovat nabídku naší Galerie HH, rozšíříme okruh vystavovatelů a nabídneme lotkářské ateliéry pro děti. A mnoho jiného...  

 

  „BLÁZINEC V HLAVĚ“

Bohnická Divadelní Společnost®

projekt

2019

 Galerie HH

Bohnická Divadelní Společnost® v roce 2018 znatelně zvýšila své aktivity divadelní a rozšířila svou nabídku o galerii. Galerie HH vznikla, aby se stala multifunkčním centrem spolku. Kromě samotné galerijní aktivity plní i úlohy kancelářského zázemí, malé divadelní zkušebny a maňáskové dílny.

Galerie vystavuje artefakty chráněných dílen, např. Modrého klíče o.p.s. a Centra arteterapeutických aktivit PN Bohnice, a nabízí je ke koupi, čímž pomáhá jejich tvůrcům.

Galerie HH je malým příspěvkem do širokého výtvarného uměleckého projevu, zvaného l´art brut.

Galerie netoleruje užívání tabáku, alkoholu a drog. Je to malá oáza na Žižkově, jenž vždy oplýval velkým výskytem hospod a nočních klubů.

 

DIVADELNÍ ČINNOST 2018 - 2019

 

PO ODCHODU ZE STUDIA CITADELA 2008

 

Po „3 Sestrách podle Čechova“, jež vznikly ještě v Citadele, ale reprízovány byly ještě dlouho po odchodu z ní, vzniklo, kromě studiových představení, jen jedno "velké" divadelní představení v roce 2010, na podkladě původní divadelní hry Martina Komárka „Starý nácek“. /koncept a režie: Martin Učík, hudba Lukáš Kuta, scénografie Petr Bakoš, kostýmy Pavla Michálková, filmově dokumentaristická spolupráce Pavel Štingl, podpora MKČR, Hl. m. Praha/.

Hostovali v něm čtyři přední profi herci, Hana Seidlová, Petr Vaněk, Ondřej Bauer a v titulní roli David Matásek.

Poté se spolek na léta soustředil na malé divadelní formy, etudy, uváděné v divadle i plenéru, happeningy. Obnovil, opět ve zcela novém obsazení, pouliční loutkové představení: „Ufoun je kamarád“, jež cílí na dětské publikum, ale obsahuje i motivy, blízké dospělým. Základním tématem je tu nebezpečí zneužití psychiatrie a necitlivý přístup k pacientovi.

Tuto činnost Učík rozvíjel v letech 2013 – 2016, jako terapeut, v Denním psychiatrickém sanatoriu Ondřejov, kde založil a vedl Divadelní dílnu. 

V roce 2016 spolek obnovil i své letité, kmenové téma v představení „Morodochium“ /T.R. Field/ jež provázelo spolek po celou dobu existence, ovšem doznalo 5 různých nastudování. Všechny produkce spolku se tedy vešly do formy „chudého divadla“, uváděného na ulici, v hospodských salóncích, literárních kavárnách apod.  Zkoušelo se v nedivadelních prostorech, náklady na techniku a výpravu byly prakticky nulové, nebylo třeba žádat o dotace.

Velkým přínosem tohoto typu divadla byl fakt, že si divadelní soubor své diváky nacházel v místech, kde se přirozeně vyskytovali - nejednalo se o ejich návštěvu divadla, kam by se mnozí diváci sami nevypravili. Zároveň se tak představení dostala do nových souvislostí, vyžadovala jiné postupy, více odvahy a integrity k činu. Pro lidi s diagnózami zvýšené bázlivosti to byla velká výzva. 

Shrnuto, šlo dostat herce – pacienty z jejich ulity, odvážit se činu a prokázat, že divadlo má smysl jen tehdy, když se hraje pro diváky.

Tato etapa trvala skoro 8 let, ale nyní, aniž bychom se hraní na ulici a v nedivadelních prostorách vzdávali, chceme sáhnout po nových žánrech i autorech.

 NOVÉ INSCENACE

Jiří Krejčík: „Manželství po francouzsku“

 Dvě francouzské aktovky, na motivy klasického autora G. Courtelina, napsal Jiří Krejčík, velký český filmový režisér a milovník francouzské konverzační komedie. Vznikly tak půvabné, úsměvné frašky, jimž chceme přidat společenskou naléhavost a drsnější humor, aby více promlouvaly o dnešní povrchní „lepší společnosti“. Z brilantně napsaných francouzských, klasických salónních komedií jsme vytěžili jejich kvality a posunuli je do současného, stejně krvelačného světa vyšších tříd, ovšem v současných reáliích.  

Texty upravil a režie se ujmou Martin Učík a pravděpodobně režisér Martin Tichý.

Hosty budou herečtí profesionálové – Martin Hrubý /MDMB/, Hana Seidlová aj.

 

Martin Učík: „Do pekla ne!“

 Jedná se o scénickou kombinaci žánrů, jakou jsou maňáskové divadlo, zpěvohra s živou kapelou na jevišti a pohybově-pocitové divadlo s velkým důrazem na práci se světlem, papírem, látkami a scénickou hudbou.

Hudební tvorby se ujme hudební skupina Filipa Dvořáka, cembalisty, žáka Zuzany Růžičkové, specialisty na starou hudbu a její míšení s hudbou vlastní, současnou.

Výtvarné a světelné prvky inscenace budou vytvářet: scénografka Zora Velková /DAMU/ a Martin Učík. Práci s loutkou povede Přemysl Bukovský /DAMU/.

Hostovat budou loutkáři: Lenka Krupanská aj. /DAMU/  

Tématem hry je zcela legální zabiják – alkohol a jeho oběť.

Hlavní postava, mladý učitel, kvůli alkoholu přijde o vše, o rodinu, o práci a pak i o střechu nad hlavou. Je to bez nadsázky faustovský příběh, tragédie člověka, jeho rodiny, jeho dětí…  Volíme v základu žánr maňáskového divadla, kde je tragický osud člověka zrcadlen ve světě pimprlat – neschopných se alkoholu bránit.

Zejména v tomto představení chceme získat nové herce – pacienty. K tomu je třeba i mít stabilní prostory, kde nás lidé  v budoucnu uvidí hrát. Pro pravidelné divadelní zkoušky jsme získali prostory v Praze 7, na Letné.

 

 HERECKÉ A LOUTKÁŘSKÉ DÍLNY

Chystáme se v prostorách spolku – v Galerii HH, pořádat bezplatné herecké dílny, přípravku pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet lákavé prostředí divadla, ale ostych jim brání. Zároveň si tu mohou ověřit, v rámci sebereflexe, nové aspekty svých psychických potíží.

Loutkářské dílny, vedené profesionály, budou nabídkou pro děti a jejich rodiče, jak smysluplně a tvořivě strávit čas bez finančních výdajů, jež bývají enormní – i v případě prosté návštěvy kina…

Dítě, jež u tvorby loutky vydrží, dočká se i loutkoherecké praxe a může si domů odnést levné papírové divadélko a loutky, umožňující zabavit a stmelit celou rodinu.

RAKVIČKOVÉ ŽIŽKOVSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO

/dceřiná loutkářská sekce BDS®/

Zcela novým prvkem bude provozování pouličních mikro - představení, ve výkladci Galerie HH, kdy se divadlo bude hrát "vevnitř a diváky budou kolemjdoucí na ulici. Toto divadélko by mělo být příležitostí pro dětské loutkoherce, absolventy naší loutkářské dílny.   

     ZÁVĚR      

Bohnická Divadelní Společnost se bude i nadále podílet na životě občanů Prahy 3, /Žižkovská noc, Zažít město jinak, KC Vozovna Žižkov, Žižkovské mezidvorky/ ale bude působit, stejně jako letos, v celé Praze i ČR /Kampa střed světa, Pražské kreativní centrum, V. kolona, Café na půl cesty, Kasárna Karlín, Babí léto v Bohnicích, Festival Re:publika Brno, Jedličkův ústav, Mezinárodní festival pouličního divadla „Za dveřmi“,  Bohnice na Housce, Loutkářský festival Plzeň, Festival Demokracie – FORUM 2000, OKO – mobilní komunitní centrum, Klub malostranských Šatlava - Malá Strana, U kaštanu – scéna Unijazzu, Spectaculo Interesse – mez. loutkářský Festival Ostrava 2019… atd.

 

Bohnická Divadelní Společnost stále spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, kde vznikla. Hodlá v tomto trendu pokračovat, s výjimkou  festivalu Mezi ploty, s jehož megalomanským, pokrytecky přehlíživým, neetickým zacházením s pacienty, ostře nesouhlasíme.

O to více, chceme nabídnout vlastní alternativu zážitkové, behaviorální terapie, která nemůže být, už z principu, masová. Ověřili jsme si, že i maličký divadelní spolek dokáže, v dobrém, zasáhnout velkou skupinu tzv. zdravých diváků a připravit jim velký emotivní zážitek.

 

 

 

Martin Učík

řešitel projektu Blázinec v hlavě

předseda zapsaného spolku 

Bohnická Divadelní Společnost®

v Praze, 26.9.2009

 

Poznámka:

Bohnická Divadelní Společnost® se musela vyrovnat s otřesy, způsobenými jednáním nové předsedkyně Studia Citadela, Venduly Kodetové, která, po Učíkově odchodu ze sdružení Studio Citadela, neváhala

1) zfalšovat jeho podpis na grantové písemnosti pro MK ČR,

2) na několik měsíců se stát podvodně, bez našeho vědomí, předsedkyní našeho sdružení, uvedením v omyl úřednice na MV ČR,  

3) a neváhala ani podniknout kroky ke zcizení názvu Bohnická divadelní společnost, prostřednictvím pokusu o zápis ochranné známky na Úřadu průmyslového vlastnictví.

Naštěstí jsme těmto podvodným pokusům učinili přítrž.  Jedné věci jsme nezabránili: přesto, že máme na název Bohnická divadelní společnost copyright, našla si V. Kodetová právní kličku, jak tuto skutečnost obcházet. Vše by řešilo další soudní řízení, ale za cenu nemalých výdajů, jež si nemůžeme dovolit.

 

Bohnická Divadelní Společnost® používá ve svém názvu symbol ochranné známky ® a občas i přídomek „original“.

 

 

 

Příspěvky

Ondřej Šrámek - vyjádření k projektu BLÁZINEC V HLAVĚ

14. 6. 2018

 Ondřej Šrámek, dramaturg a kreativní producent ČT dlouhodobě sleduje práci a vývoj Bohnické divadelní společnosti ® pod vedením Martina Učíka. Zásadním počinem ČT v rámci jeho redakce bylo natočení celé divadelní inscenace "Věra, Marie tančí" v režii M. Učíka.