Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA

BOHNICKÉ DIVADELNÍ

SPOLEČNOSTI O.S. 2015

 

/spolku zapsaného 1. ledna  2014 u Městského soudu v Praze pod spisovou zn. 18996/

 

Činnost BDS v roce 2015:

BDS  v roce 2015

a) realizovala projekt CENTRUM TERAPIE DIVADLEM

b) připravovala realizaci projektu PATER BOEMUS

 

„CENTRUM TERAPIE DIVADLEM“

Jeho jádrem je divadelní soubor „Bohnická divadelní společnost“, pravidelný a kontinuální  projekt, trvající od roku 1990, tedy více než 25 let.

Složkami činnosti divadelního organizmu jsou pravidelné herecké zkoušky zpravidla 2krát týdně, plus divadelní vystoupení pro veřejnost v léčebných i kulturních zařízeních, divadlech a při přehlídkách pouličního divadla. Jedná se o velmi moderní směr doplňkové psychiatrické terapie, jenž má ve vyspělých zemích úspěšné vzory.

Jde o behaviorální terapii divadlem s cílem resocializace, psychofyzické podpory a kulturního vyžití psychiatrických pacientů, zvládání emoční stability, socializace a pomoc při hledání uplatnění v životě a práci.

Spolupráce:

Kromě vystoupení na festivalu Babí léto v Bohnicích byla v r. 2015 realizována „Divadelní dílna Ondřejov“ při Denním psychiatrickém sanatoriu Ondřejov v Praze 4.  Dílna se úspěšně zapojila do spektra nabídky terapií tam nabízených sklidila vstřícné hodnocení konsilia a byla zapojena do společné terapeutického programu. Pořádala pravidelná herecko terapeutická  cvičení a resocializační průpravu pro pacienty DPS Ondřejov

BDS dlouhodobě spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicí v Bohnicích nabídkou workshopů a účastí na léčebenských programech / veřejná divadelní vystoupení na festivalu Babí léto v Bohnicích, divadelní dílny pro hospitalizované pacient, 100 let PNB, Mezi ploty apod./

Ve Studiu Žižkov, poměrně nedávno založeném kulturním centru, zakotvila BDS jako pravidelný host, formou zkoušek a připravovaných představení /např. MORODOCHIUM V. aneb Rumplování v kumbále

 

„PATER BOEMUS“

je humoristicko – vzdělávací internetový magazín, zaměřený na historii Čechů ve středoevropském kontextu,  s důrazem na multikulturní a multinárodnostní specifika. Po přípravné fázi v r. 2015 se magazín nachází ve stadiu prvních kroků k realizaci. Jde o velmi obtížné období, kdy je třeba důkladně pracovat na jeho zrodu a existenci.

PATER BOEMUS  bude obsahovat tyto rubriky:

  • Literární historické eseje, psané spolupracujícími historiky, komentátory a publicisty
  • Literární a výtvarné humorné a satirické glosy, vytvářené humoristy a karikaturisty
  • Graficky a technologicky jednoduché, animované mini - videohry pro mladou generaci
  • Video seriál svérázného, originálního ztvárnění historických událostí v „českém prostoru“
  • kulturní a umělecký informační servis českého regionu, s přihlédnutím k jeho společenské, umělecké a občanské historii

 

V těchto oblastech bude zaznamenávat a analyzovat specifika současného umění /výtvarné umění, hudba, literatura, divadlo/ a jeho dopad na společnost. Východiskem a středobodem bude občanská společnost a její obrana proti mocenské manipulaci.   

 

Spolupráce:

PATER BOEMUS bude spolupracovat s umělci, filosofy, filology, teoretiky umění a sociology, kteří již dnes vítají budoucí vznik takto zaměřeného nezávislého internetového magazínu.

Základ týmu: Jiří Gogela Wavrovský – šéfredaktor, grafik, kreativní producent, glosátor

Martin Učík – literární a výtvarný glosátor, kreativec, umělecký šéf Bohnické divadelní společnosti, zástupce šéfredaktora

Oliver Malina – dokumentarista, scénárista, režisér a kameraman

 

Výroční schůze BDS o.s. /spolku/ zhodnotila plnění programu pozitivně a schválila jeho další realizaci.

 

Hospodaření:

 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2015

V uplynulém roce 2015 neměla Bohnická divadelní

společnost žádné příjmy z vnějších zdrojů.

Veškerá činnost společnosti byla organizována na

osobní náklady členů či dalších sympatizujících

osob. Rovněž projekt „Pater Boemus“ je

připravován na vlastní náklady autorů. Pro rok

2016 předpokládáme příjmy ve výši okolo

200.000,- Kč, které Bohnická divadelní společnost

obdrží za zajištění komparsu pro filmovou

produkci /bude zúčtováno v závěru roku

fakturací/. Tyto příjmy budou použity na

pronájem a ostatní režii pracovny, která je

potřebná zejména pro práce na dokončení

projektu Pater Boemus. Po dokončení projektu

Pater Boemus a jeho veřejné prezentaci lze

očekávat další příjmy z darů a crowdfundingových

aktivit, které poslouží k financování projektu

samého a k podpoře další činnosti Bohnické

divadelní společnosti.

 

Kontakt:

Bohnická Divadelní Společnost o.s.

Sudoměřská 1793/47

130 00 Praha 3 – Žižkov

 

tel.: +420 777 648 402 /M. Učík - předseda/

www.ucik.estranky.cz

www.facebook.com/ucik.martin.prague

www.facebook.com/bohnicka.company

 

PATER BOEMUS

tel: +420 603 243 859, +420 222 233 340  /J. Gogela -jednatel/

www.pater-boemus.cz

www.facebook.com/spolecnostbratrancuveverkovych

 

Bankovní spojení: 

Fio banka č.ú. 2100949968/2010

IBAN: CZ2120100000002100949968